VERMEULEN Cemag 934
Planteringsmaskin Vermuelen Cemag placerar purjoplantan lodrät i jorden på rätt djup och avstånd, kapaciteten är hög c:a 3000-3500 plantor/aggregat.
Maskinen levereras med enkel alt. dubbelbom, antal aggregat och radavstånd efter ditt behov (min. radavstånd 250mm), trepunktsupphängd alt. delburen, kapell, markör och ev. stenutlösning på aggregaten.