SYMACH
Palleteraren är utrustad med det speciella verktyget till hantering av säckar i papper eller nät, vikter upp till 25 kg per enhet. Verktyget kan även levereras kombinerat för hantering av säck eller returback.
Den helautomatiska linjen anpassas till befintliga lokaliteter och utrustas med:
- lyftelevator från packmaskin till toppen av palleteraren
- verktyget placerar säcken – lådan i ett plan (förprogrammerat schema)
- staplar ett lav åt gången på pallen till önskad höjd
- driven bana transporterar pallen till filmningsstationen
- driven bana till uttagsdelen
- pallmagasin