SORMA
I det kompletta programmet ingår totalt cirka 150 stycken olika maskiner omfattande computervågar, optiska sorterare, förpackningsmaskiner, övrig hanteringsutrustning och palleterare. En komplett leverantör av linjer till frukt och rotfrukter.
Palleterare levereras i separata enheter alternativt i kompletta linjer, anpassas till antalet förpackningslinjer – kapacitet – pallstorlek – lokaliteter.
Hanterar upp till femton returbackar i höjd, klarar alla typer av returback 300 x 400 alternativt 400 x 600 mm samt papplåda. Olika staplingsprogram till storlek av låda.
Helautomatiska linjer till returback är uppbyggd av:
- förpackningsenheten förses med resare, automatisk fyllningsenhet av påsar i returbacken samt invikning av armarna på backen
- etikett applicering på sida av returbacken
- inmatningsenhet
- positioneringsbord
- staplare, ett lav staplas åt gången (fyra alternativt åtta returbackar)
- bandningsmaskin
- drivna transportörer
- pallmagasin