SORMA
I det kompletta programmet ingår totalt cirka 150 stycken olika maskiner omfattande computervågar, optiska sorterare, förpackningsmaskiner, övrig hanteringsutrustning och palleterare. En komplett leverantör av linjer till frukt och rotfrukter.
Förpackningsmaskiner till nät, plast eller i kombination med papp. Speciellt med förpackningar från Sorma är att man vill reducera plastinnehållet samt att det finns möjlighet till handtag för en enkel hantering för konsumenten
Förpackninsmaskinerna kombineras oftast med:
- trågfyllare
- olika typer av printer alternativt etikett maskiner
- kontrollvåg
- automatisk fyllare av tråg
- påse i returback
- palleterare 
- strapping maskin