SCHOUTEN
Den automatiska binfyllaren från Schouten väger upp exakt, fyller skonsamt och placerar enhetligt två pallar (4 st bins) i höjd med stor kapacitet 60 st bins per tim.
 Binfyllare är utrustad med två breda elevatorer med grov/finmatningsband och behållare/vågceller med kapacitet - 220kg, fem separata sektioner med drivna valsar och pallstaplare, komplett elinstallation och styrning via touch kontroll.
Linjen kan utökas med fler antal sektioner om pallarna skall transporteras direkt ut i kyllagret utan trucktransport.
De uppvikta binsen (2 st) placeras manuellt på hel- resp. halvpall i första sektionen varefter den går i standby läge innan vägning, den hissas automatiskt upp i vägningstornet, behållarna med den uppvägda vikten t.ex. 2 x 200 kg öppnas i botten på binsen och med automatik sänkes pallen, varefter den transporteras till nästa sektion där man manuellt sätter på locket. Ändsektionen kan utrustas med pallstaplare som automatiskt placerar två pallar exakt i höjd.