SCHOUTEN Lådvändare/Lådfyllare

Lådvändare
Programmet omfattar lådvändare för montage i golvnivå alternativt på silos.
Lådvändarna är utrustade med:
- kraftigt chassi
- hydraulisk alternativt elektrisk vändning
- fjärrstyrning från truck
- falldämpare vid montage på silo
- komplett elinstallation
- målat alternativt rostfritt utförande
Lådfyllare
Helautomatiska lådfyllare utrustade med:
- kraftigt chassi
- fyllningstransportör vinklas ner i storlådan
- elmanövrerad sänkning, höjning och förflyttning av transportör
- sensorer styr transportörens rörelse
- mycket skonsam hantering
- omställbar till olika storlekar på låda
- PLC styrning
- komplett elinstallation
- målat alternativt rostfritt utförande
Övriga maskintyper i programmet: silobehållare, försorterare, borstmaskin, rullbord, sorterare, storsäcksfyllare, transportörer, elevatorer.