S&B Sormagroup

Programmet omfattar förpackningsmaskiner till nät, papper, plast, låda och returback.