Om oss

RJ Maskiner AB är grönsaksodlarens maskinleverantör med det kompletta programmet från jordbearbetning till paketerad vara. Vi förser dig med kundanpassade maskiner och kompletta linjer. Vi tar det fulla ansvaret vilket innefattar projektering, anpassning i fält, igångkörning, montage, installation och uppstart. Större installationer av till exempel tvätt- och sorteringslinjer samt igångkörningen av special-maskiner sker oftast i samarbete med personal från tillverkaren och RJ Maskiner så att kunden erhåller rätt feedback från starten. RJ Maskiner tar det fulla ansvaret för den efterföljande "after sales" biten innefattande service, reparation och reservdelsförsörjning.


RJ Maskiner AB har lång erfarenhet av maskiner till grönsaks- respektive potatisodlingen, sedan 1986 har vi helt varit inriktade på denna sektor av lantbruket. Verksamheten startade redan 1970 och skördemaskiner till grönsaker från den danska tillverkaren ASA-LIFT fanns med i programmet från begynnelsen. Under årens lopp har programmet utökats med flera leverantörer, så att RJ idag är er kompletta maskinleverantör. Företaget etablerade sig i Bjuv 1975 där utställning, kontor, verkstad och lager är inrymt i två fastigheter med en total yta av 1600 m².


RJ Maskiner AB är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till den norska koncernen Grönt AS (gront.no) som ägs av norska lantmännen Felleskjöpet (felleskjopet.no). I koncernen ingår det totalt åtta företag i Norge och Sverige alla med anknytning till den gröna sektorn, Grönt AS ambition är att vara den ledande aktören inom den gröna näringen i Skandinavien.

RJ Maskiner AB kommer att drivas vidare i samma anda – samma personal, med ett utökat samarbete med det norska maskinföretaget Grønt Maskin AS som ingår i koncernen. Vi representerar i de båda länderna samma tillverkare såsom Asa Lift, Ekko, Monosem, Checchi, Steketee etc.