RJ Maskiner Special

RJ Maskiner bygger speciallösningar när detta behövs

Ex på lösningar är:

Bäddformare i olika former

Gödningslådor i kombination med såmaskiner, bäddläggare eller radrensare

Borstmaskin för jordgubbar