Allmänna leveransvillkor RJ Maskiner AB 2021.12.09.pdf