HATZENBICHLER

Radgödningsutläggare med mekanisk alternativt pneumatisk utmatning anpassade till aktuellt antal rader och radavstånd.
Radgödningsutläggaren monteras separat alternativt i kombination med radrensare.