SCHOUTEN

Programmet omfattar sållsorterare till potatis, lök etc. Dessa skräddarsys efter kundens behov i avseende på kapacitet, jordsåll, antal fraktioner, stegsortering etc. med andra ord är varje sorterare unik men med samma rörelseprincip.
Sorterarna levereras som separata enheter eller bygges ihop till kompletta linjer med central styrning.
Övriga maskintyper i programmet: lådvändare, silobehållare, försorterare, borstmaskin, rullbord, lådfyllare, storsäcksfyllare, transportörer, elevatorer.