S&B

Programmet omfattar förpackningsmaskiner till nät, papper, plast, låda och returback.
Förpackningsmaskiner
- nätförslutare AT5E till strumpa, förpackningar 1-5 kg
- nätförslutare NV25 till säck, förpackningar 3-25 kg
- pappersförslutare NP10 till papperspåse 1-10 kg
- plastförslutare FH till kuddpåse, två olika typer beroende av viktområde 1-3 kg respektive -15 kg
- fyllare till låda och returback, kan kombineras med backresare
Övriga maskintyper i programmet: ett stort antal computervågar i olika utföranden