S&B
Programmet omfattar computervågar i ett flertal utförande anpassade efter produkt och antal förpackningsmaskiner.
Computervåg CP800
- 10, 12, 14 alternativt 16 styck vågskålar
- tre olika bredder på vågskålarna beroende av produkt och viktområde
- helautomatisk justering av vibrationer och öppningstider, så att maximal kapacitet erhålles
- stor lagringskapacitet av vägningsprogram
- enkel inställning på touch kontroll
- transportörer inunder vågskålar i ett flertal utföranden: enkel alternativt dubbel, reversibel, utmatning på sidan alternativt i mitten (stort antal kombinationer)
Övriga maskintyper i programmet: förpackningsmaskiner till nät, papper, plast, låda och retur back.