REGELAV
Programmet omfattar kompletta tvättenheter till tvättning av lådor i olika format t.ex returbackar, storlådor etc.. Tvättenheterna är utrustade med stativ, transportör, tvättkammare med ett flertal munstycken, högtryckspump, komplett elinstallation.
Tvättenheterna är lätt flyttbara - mobila och val av material anpassat till vatten mao rostfritt och plast.