EKKO

Programmet omfattar tre olika modeller med kapacitet från 3 till 30 ton/timme:

- EM1207: 3 - 8 t/tim, 14 st. borstvalsar längd 2,0 m
- EM1208: 5-15 t/tim, 16 st. borstvalsar längd 3,0 m
- EM209: 10-30 t/tim, 20 st. borstvalsar längd 3,5 m

Polerarna levereras i rostfritt, galvat/rostfritt alternativt målat/rostfritt utförande med komplett filtrerings/recirkulationssystem för vattnet. Borstvalsarna är försedda med 18 mm långa borstar (mycket tät yta) samt anpassade i styvhet efter produkten, lätta att demontera. Komplett el/styrskåp med frekvensstyrd hastighet på borstvalsar respektive trumma samt elstyrd utloppslucka är standard, elmanövrerad lutning på trumma mot tillägg.

Polerarna anpassas i nya/befintliga anläggningar med "direct flow" eller "by pass" flöde beroende på produkt och kundens önskemål. Kompletta installationer med el respektive vatten ombesörjes.