ORTIFLOR

Specialjordfräs som begraver sten, jordklumpar och plantrester under den bearbetade jorden."
Stenfräs utrustad med kraftig rotor (roterar mot), specialknivar, bakre såll vilket sorterar jorden från sten etc., bakre efterredskap: pack-, ribb-, nät- alternativt diabolvält, vältarna kan erhållas med hydraulisk drivning och hydraulisk sidojustering.
Erhålles till plan- respektive bäddodling, arbetsbredd upp till 4 m.