HP FORMARE-GÖDNING

Kombinerad bäddformare-gödningsutläggare utrustad med bäddformare till en, två alt. tre bäddar och gödningsutläggare till ovangödsling alt. försedd med billar för exakt placering av gödningen i jorden närmast plantan.
Enheten är uppbyggd kring en kraftig ram, bäddformaren försedd med skär/tallrikar och formningsplåt, gödningsbehållare b=1,4 m 200 kg med 6 alt. 8 utsläpp, variator och kasetter för inställning av önskad mängd, markdrivet hjul till utmatning.