HARVETEC
Industrin flyttar ut i fält med skördesystem Harvetec, du blir inte beroende av varken väderlek eller tidpunkt på dygnet.
Skördepersonalen placerar produkten i en kopp som transporteras i en ändlös bana upp på plattformen där slutkontrollen sker innan den packas i Ulma Sienna flowpackmaskin och slutligen i papperslåda (vikes på rampen) alt. returback för vidare transport till kyllager/slutkund.
Skörderampen är utrustad med stort kapell (väggar + tak) som vikes in vid transport, bakre avlastningsramp, 4 alt. 6-hjuls drift, motor, kompressor, elverk, belysning (inomhus + fält). Rampen anpassas i storlek efter odlingssystem.
Skördesystem Harvetec är framtiden!