TOW AND BLOW VINDMASKIN
TOW AND BLOW
Vindmaskin för frostskydd av frukt och bärodlingar. Vindmaskinen skapar turbolens och blandar den något varmare luften högre upp med kall luft närmast markytan.
Vindmaskinen har en fläkt med 2 m i diameter som kan lyftas mer än 8 m över markytan. Fläkten kan rotera 360 grader eller oscillera fram och tillbaka. Vindmaskinen startar automatiskt vid en förinställd temperatur.
Vindmaskinen kan utrustas med en GSM modul för kommunikation med mobiltelefon.
Kan även användas som dammbindare på grustag etc.