CM
Komplett maskinprogram till hantering av plast på bädd- och tunnelodling:
- utplacering av bågar
- plastutläggare
- perforering
- besprutning
- plast uppsamlare
- båguppsamlare
Plastutläggaren kan även användas till plan mark, samt skräddarsys till flerbäddsodling.