BRIAND

Sorteraren är speciellt anpassad till stora produkter såsom selleri, kålrot etc.
Sorteraren är utrustad med två längsgående valsar vilka är ställbara i inlopp- respektive utloppsdelen så att avståndet ökar längs valsarna. De har separat drivning och är utrustade med mekanisk variator. Sorteraren förses med tre separata transportörer samt fallkanal på gaveln vilket medför att fyra storleksfraktioner erhålles. Maskinen levereras i rostfritt utförande.