EKKO Silosystem
Programmet omfattar två olika typer av silos uppbyggda i metall alternativt med säck.
Metallsilo är uppbyggd med:
- bottenkon med enkel alternativt reversibel plantransportör
- plantransportören är försedd med avlastning typ paraply
- sidosektioner av bockade plåtar, monteras till önskad höjd
- falldämpare
- kan förses med ventilation
Silo med säck är uppbyggd med:
- kraftigt ramverk
- enkel alternativt reversibel bottentransportör med tratt
- måttanpassad Helly Hansen säck
- falldämpare
Silosystemet anpassas helt till kundens krav beträffande lokaler, lyftelevatorer, plantransportörer, styrningar, komplett elinstallation etc. Silosystemen levereras i målat alternativt rostfritt utförande.