CHECCHI & MAGLI AL PS14
Komplett maskinprogram omfattande:
- bäddformare
- plastutläggare
- kombinerad bädd – plastläggare
Maskinerna kan förses med extra utrustning till droppslang, håltagning i plast etc.