ARC

Komplett program av buntningsmaskiner anpassade till sitt användningsområde t.ex. grönsaker, blommor, växter.

Buntningsmaskinerna levereras som separata enheter med manuell matning alternativt ihopbyggda i helautomatiska linjer. Maskinerna levereras i målat alternativt rostfritt utförande och med komplett elinstallation.