BROCH
Vitlök är ledordet för Broch, företaget är idag världsledande inom denna sektor och erbjuder komplett linje från sådd, upptagning och sorteringslinjer. En mycket viktig faktor vid odling av vitlök är sådden, exakt avstånd mellan sättlöken för att få jämn storlek på vitlöken och därmed bästa möjliga ekonomi, detta gäller ju givetvis också den vanliga lökodlingen.
Den pneumatiska sättlöksmaskinen är lösningen på detta, sättlöken sugs till en roterande skiva med hål (dimension/antal anpassat till ditt så-avstånd) Maskinen är utrustad med kraftig ramverk, stor fläkt och behållare med stor volym.
Broch anpassar din sättlöksmaskin efter dina behov.