Vilket ”lyft” för Östra Fornås Lantbruk

13 november 2013

Den nya optiska sorteraren från Herbert med typbeteckningen Oculus 1300 har nu varit i drift i två månader hos Annika o Mattias Olofsson i Östergötland, vilket har inneburit en avsevärd kapacitetsökning och arbetsbesparande kvalitetskontroll.

Den optiska sorteraren har en maxkapacitet på 15-20 ton/tim och möjlighet att sortera i tre fraktioner. Installationen utfördes med rekordfart under en helg vilket omfattade ramverk med plattformar och maskiner samt komplett elinstallation. Den nya optiska sorteraren Oculus från Herbert finns i två bredder 1300 resp. 2000 mm och ersätter Autosortmaskinen, sen början av året har det totalt sålts 17 stycken i Europa.