ULMA SIENNA

2019-05-27 

ULMA SIENNA
Nu med ännu högre kapacitet.
Senaste modellen av ULMA Sienna klarar 25% högre kapacitet.