STEKETEE IC tar "kål" på allt ogräs

1 juli 2015 

Det är nu andra året som vi hårdtestar den automatiska radrensaren IC från den holländska tillverkaren STEKETEE. Testerna utföres i Bjäre, bäddodling med tre planterade rader - olika grönsaker och varierande jordslag. Inför årets tester har tillverkaren försett radrensaren med en ny typ av aggregat utrustat med C-skär – ett verkligt fenomenalt arbetande "ogräshacka". Nu kan man klart konstatera att IC är skoningslös mot ogräset – rensar effektivt i raden och mellan plantorna i en körning.