Samarbete med SYMACH

11 oktober 2012

Symach är en av Europas ledande företag för hantering av säckar på pall, deras försäljning är världstäckande. Företaget har sitt säte i södra Holland i moderna lokaler, där all tillverkning, projektering och administration sker.

RJ kommer att vara ansvarig för försäljningen i Sverige och Danmark, på den svenska marknaden finns idag installationer hos Kalmar Öland Trädgårdsprodukter och Åhus Grönt AB. Anläggningarna är helautomatiska och byggs upp efter kundens krav.

En linje består av:

- lyftelevator från packmaskin till toppen av maskinen

- robot placerar säcken i ett lav, ett lav i taget på pallen

- driven rullbana till bandnings- alternativt filmningsstationen

- driven rullbana till utlastning

- ett magasin till tom pallar