I Amerika är det SEX som gäller!

8 januari 2014 

Den internationella morotskonferensen var förra året förlagd till Amerika, närmare bestämt till delstaten Wisconsin. Konferensen pågick under två dagar 15 – 16 augusti, första dagen förlagd till konferenscentrat i Madison med anförande från forskare, fröföretag etc. Dagen efter var det ut i fält med presentation av försök och sedan dagens stora begivenhet – två sex-radiga Asa Lift upptagare sida vid sida – deltagarna var verkligen imponerade och Tom Jörgensen från Asa Lift sken som en sol.

Asa Lift har sedan starten i slutet av nittio-talet levererat cirka 50 stycken upptagare på den amerikanska marknaden och även börjat få in maskiner hos de stora odlingsföretagen i Kalifornien, som normalt tillverkar sina egna maskiner.