Första kompletta SORMA palleteringslinjen är i drift

15 mars 2012

På Örebro utställningen 2010 visade vi en palleterare från SORMA som väckte stort intresse hos flera. Nu är första kompletta linjen i drift hos Almhaga Grönsaker i Höllviken där det staplas och bandas returbackar (40 x 60 resp. 30 x 40, olika höjder) i ett konstant flöde. Anläggningen omfattar lådresare, bygelstängare, etikettmärkning av returbacken, stapling på pall, bandning av backarna och slutligen transport av pallen ut till lagret. Allt sker hel automatiskt, enkel omställning mellan de olika backstorlekarna och antal backar i höjd/antal band etc. Skall pallen förses med hörnstöd sker detta automatiskt i bandningsstationen. Givetvis behöver man inte automatisera hela flödet utan t.ex. i första skedet satsa enbart på en palleterare eller bandningsstation.