Erik i Lödde behövde mer kapacitet

16 juni 2013

Den utökade odlingen och arbetsbelastningen krävde ökad kapacitet hos Erik Christensson i Löddeköpinge. Den gamla enbäddars-fräsen ersattes med en ny Simon trippelbäddfräs med arbetsbredd 3 x 165 cm, nu sker det verkligen något när man "drar i fält".