Den norska flaggan är hissad i Bjuv

22 december 2015 

RJ Maskiner AB är numera ett helägt dotterbolag till den norska koncernen Grönt AS (gront.no) som ägs av norska lantmännen Felleskjöpet (felleskjopet.no). Ambitionen för Grönt AS är att vara den ledande aktören inom den gröna näringen i Skandinavien. Köpet av RJ Maskiner AB innebär en utökad aktivitet på den svenska marknaden där man sedan tidigare är ägare av Weibulls Horto, totalt ingår det åtta företag i Grönt AS koncernen. RJ Maskiner AB kommer att drivas vidare i samma anda – samma personal, med ett utökat samarbete med de norska maskinföretagen Bjerknes och Bye som ingår i koncernen. Vi representerar i de båda länderna samma tillverkare såsom Asa Lift, Ekko, Monosem, Checchi, Steketee etc.