Asa Lift utökar sitt program med avhalmare

2 maj 2012 

Asa Lift utökar sitt program med avhalmare Lyckås´s gamla avhalmare hade tjänat ut sitt efter lång och trogen tjänst, någon ny maskin med motsvarande uppbyggnad fanns inte att köpa på marknaden – skall man vara sin egen smed igen eller?

Pål valde att ta kontakt med Asa Lift och vips var ett nytt projekt igång, man kan bara konstatera att har man med odlaren från början blir slutresultatet bra. Nu har Asa Lift en avhalmare i programmet och Lyckås en ny fabrikstillverkad maskin.

Lyssna på odlaren – då blir maskinen bra, det är precis vad Asa Lift gjorde.