ASA-LIFT och GRIMME i samarbete

20 april 2012

ASA-LIFT har i mer än 75 år varit en av världsledarna inom tillverkning av maskiner till skörd av morötter, lök, kål, purjolök och andra grönsaker. Tillverkningen sker i stora och moderna lokaliteter i Sorö, Danmark, där man även finner ett specialiserat och erfaret team av medarbetare.

 

ASA-LIFT  har en hög ambition beträffande utveckling av nya maskiner och marknader. För att ta ytterligare  ett steg i rätt riktning har man valt att samarbeta med GRIMME.

 

Samarbetet kommer att omfatta:

- utbyte av tekniska lösningar

- inköp av komponenter

- GRIMME kommer att marknadsföra ASA-LIFT programmet på en del utvalda marknader, således har man alla redan tagit hand om ansvaret för England, Skottland och Irland.

 

ASA-LIFT ser i samarbetet stora synergi-effekter vilket kommer att medföra utökade marknadsandelar för båda företagen.

 

På den svenska marknaden kommer det att fortsätta som vanligt, "the same procedure as last year", vilket det varit sedan 1970 då RJ Maskiner AB tog hand om marknadsföring, service, igångkörning och reservdelshållning av ASA-LIFT's kompletta program.