ASA-LIFT T240B-UT100
Bogserad kålrotsupptagare utrustad med separat hydrauliksystem, manövrering från traktorhytten, upptagarsektion till 1-3 rader med under-alternativt ovanmatta, rensverk, manuell sortering, elevator med knäck till tank, högtippande tank med lådfyllningsband. Skräddarsys efter behov.